Kedves Barátaim!


Mint tudjátok, 20 évig készítettek fel arra az erőre, amivel át tudok menni egy másik dimenzióba, és a kezemmel leolvasom az Emberiség Fejlődéstörténetet. 
A „Lelki evolúció” című könyvsorozatban olvashatjátok.
Őseink „Frigyláda titkának” nevezték el ezt a történetet, mert nem nyílhatott ki csak a megfelelő időben, - Most! - amikor az emberiség magmaradásán kell segíteni!
A Történetből megismerjük az Isten részekre válását, a kezdet és a vég egységét, a háromdimenziós lét kialakulását, a „Teremtés idejét”, amikor „az Isten megteremté” az éltető elemeinket. Majd, amikor a kialakult a Magmából, a hő hatására folyékonnyá vált a VÍZ, akkor fejlődésnek indulhatott a háromdimenziós sejt, az Ember! 
A Víz kialakulásának a titka az elsőszülöttre volt bízva, aki vitte ezt a titkot évmilliókon, katasztrófákon át, és mindig átadta elsőszülöttjének e „Tálentumokat”, és megmutatta azt a helyet a Földön, ahol az Életvíz a felszínre törhet. Ez a hely a Kárpát-medence! 
A kiválasztottság Ézsau és Jákob idejében megosztatott.   

A Hazáért, a Föld élővizének forráshelyéért vívja utolsó harcát a Kiválasztott Nép!

Itt van mindkettő! Ézsau és Jákob ivadéka!
Még nem ismerték fel egymást, az eltévedt bárányt, az itt maradt bárány.
Az élet kegyetlenségei megingatták a közös múlt hitét, a távolság elmosta az emlékeket.
De egyszer már, Atilla idejében, megtalálták egymást, az anyai föld melegét, az otthon erejét, a szemek fényében a felismerést!

Mert meg kell tartani a Földnek ezt a pontját, hogy emberré válhasson újra az ember, hogy élhessen növény és állat, hogy teljes legyen az emberré vált időszakunk!

A Teremtőnk feltárta előttünk a múltat!
Kinyitotta a Frigyládánkat, hogy látva lássunk, ha a hitünk nem elég erős! Előttünk van a múlt, a jelen, és megírva az általunk teremtett jövő minden lehetősége! A pozitív, vagy negatív cselekedeteink következményéként!

A szeretet hordozza a titkot!

Nem az a szó, amit kiejtünk, hanem az Erő! Ami hordoz, és árad, és kifogyhatatlan forrásból lükteti át magát, hogy Eggyé válva hordozzuk
a Hazát, az Otthont, a Családot, a Testvért, az Eltévedtet.

Tudjuk, hogy a családban vannak papok és bűnözők, kereskedők és szántóvetők, szónokok és némák, daliák és nyomorékok, de az Anya kitárt ajtóval várja az összeset, és átöleli, ha megérkezett. Mert az ágyak örökre vannak megvetve a családban, nincs idegen, aki elvehesse, hiszen az övé is meg van vetve ott, ahol az anyák örökkig várnak.

Hazánk megtartása érdekében meg kell tanulnunk a Szeretet Törvényét, amely segít felismerni minden testvért, elfogadni, elismerni, megbocsátani és a sokféle tudás hatalmával, összetartani.
Így tudjuk megteremteni a békét, amely magában tartja a cselekvés örömét. 

2019. december 22.
GH Anon


Kedves Barátaim!


A Szeretetet nem jól tanítottuk!
Így nem tudta elhozni a békét, a megbocsátás, a feloldozás átható örömét, a megértés, az elfogadás átölelő erejét, az együttlét biztonságát, a gyengék felemelését, az öregek tiszteletét, a betegek életerejét. 
Nem múlt el a hadakozás a pénzért, a hírnévért, a dicsőségért, így elveszett a család, a barát, a szegény rokon, a gyermek, s így a jövő reménye: kiért? miért?
Ha nem tanulunk meg szeretni, ahogyan elveszítettük a városainkat, úgy fogjuk elveszíteni a Hazánkat is!

Kezdjük a Szeretet tanítását újra!
A saját szavainkkal a saját szívünk gondolatát terjesszük! Mert a szív mindig tudja, hogy mit kell tennünk! Engedjük őt sugározni!


Szeretettel:GH Anon